Category Archives: Phim giới thiệu dự án

Phim giới thiệu dự án Goldmark City. Không gian Singapore trong lòng Hà Nội

Hình ảnh | Posted on by | Thẻ , , , , | Để lại phản hồi

Goldmark City – Bản tin tài chính 14-03-2015

Đăng tải tại Chính sách, Phim giới thiệu dự án | Thẻ , | Để lại phản hồi

Goldmark City tập trung vào giá trị sản phẩm

Đăng tải tại Chính sách, Phim giới thiệu dự án | Thẻ , | Để lại phản hồi

Phim 3D giới thiệu Siêu dự án GoldMark City

Giúp quý khách hàng quan sát dõ hơn về dự án GOLDMARK CITY, một tổ hợp đô thi Goldmark City hiện đại và đẳng cấp. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phim giới thiệu dự án | Thẻ , , , , , , , , , , , | Để lại phản hồi